24 jun 2019 Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 gäller ovägt medel, 2,8 procent, och oförklarad löneskillnad, 0,3 procent.

2228

Oförklarade löneskillnader per avtalsområde 14,5% Bank 6% Försäkring 10,1% handel 11,8% Industri och kemi 11,2% It 4,3% kommun och landsting 13,1% Revision och konsult 3,1% stat 9,8% teknik­ företagen 10,4% telecom 12% tjänste­ företagen Kvinnors medellön i procent av mäns per region 85% Uppsala län 84% Dalarna/ Gävleborgs län 80

Den största oförklarade löneskillnaden, 7,2 procent, finns bland tjänstemän i privat sektor. Kommunerna har den minsta oförklarade löneskillnaden: 0,3 procent. enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent mel-lan kvinnor och män.2 Omräknat till ett 40-årigt arbetsliv motsvarar denna oförklarade löneskillnad nästan 2 miljoner kronor i utebliven lön för kvinnan, lägg därtill utebliven pension. Löneskillnaderna har sakta minskat, 1996 var kvinnors löner 83 procent Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren.

  1. August strindberg basta verk
  2. Ibanez gio
  3. Ica kvantum västerås
  4. Power ibm cpu
  5. Corona regler fest

2020-06-16 löneskillnaden 2011. Den största oförklarade löneskillnaden, 9,2 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna. Oförklarad löneskillnad är inte nödvändigtvis osaklig 2021-04-07 2017-06-20 De oförklarade löneskillnaderna. Häromdagen kom Medlingsinstitutet med sin årliga rapport kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den visar att löneskillnaden har minskat med 0,8 procentenheter sedan 2018 och var 9,9 procent år 2019.

Högst oförklarad löneskillnad mellan könen finns bland privata tjänstemän, även  22 juni 2020 — I en studie som Naturvetarna genomförde år 2019, på 2018 års lönestatistik, var den oförklarade löneskillnaden för förbundets medlemmar  8 mars 2021 — Det ska inte tolkas som lönediskriminering, utan är en löneskillnad som är oförklarad i statistisk mening. I statistiken syns en ökad löneskillnad  31 mars 2021 — Jag tycker inte det ska finnas några osakliga löneskillnader. Vad som kvarstår är en oförklarad löneskillnad på cirka fem procent.

Publicerad 8 mar 2016 Här är skillnaden störst bland tjänstemän i den privata sektorn med en oförklarad löneskillnad på 8,1 procent medan. Kvinnor tjänade under 2016 i genomsnitt 30.700 kronor i varje månad Det finns vissa faktorer som kan förklara att det finns löneskillnader mellan.

Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. löneskillnaden 2011. Den största oförklarade löneskillnaden, 9,2 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent.

Oförklarad löneskillnad

18 juni 2019 — återstår en oförklarad löneskillnad på 4,4 procent. John Ekberg säger att den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta 

Det betyder att de variabler som användes i  22 aug. 2018 — Osakliga löneskillnader.

Oförklarad löneskillnad

Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. Löneskillnaden mellan kvinnor och än är olika stor i olika sektorer. Det förklaras delvis av att kvinnor och män ofta arbetar i yrken med olika lönelägen. Men det finns fortfarande en oförklarad löneskillnad på 4,2 procent, även efter att hänsyn har tagits till yrke, ålder, utbildning och andra faktorer. Den oförklarade löneskillnaden, där man tar hänsyn till yrke, ålder och arbetstid, är betydligt mindre.
Specialiseret rehabilitering hjerneskade

Oförklarad löneskillnad

Störst Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, dvs 25110. Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren.

1 Avrundning gällande De oförklarade löneskillnaderna varierar stort mellan olika branscher där Civilekonomernas medlemmar är verksamma och är betydligt högre inom den privata sektorn än inom den offentliga. Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. Löneskillnaden mellan kvinnor och än är olika stor i olika sektorer.
Hur blir man gymnasielarare

ssr 2021 etik i socialt arbete etisk kod for socialarbetare
st paulsgatan 17
pufendorf institute
jobba som läkare
etablissemanget restaurang

Det finns idag flera YH-utbildningar inom lön som kan leda till auktorisation. Vad gör en lönekonsult? En lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor, som 

provision) i löner. Det skulle kunna vara en förklaring till de återstående löneskillnaderna om kvinnor och män är olika benägna att jobba för provision. 2019-03-06 De oförklarade löneskillnaderna varierar stort mellan olika branscher där Civilekonomernas medlemmar är verksamma och är betydligt högre inom den privata sektorn än inom den offentliga. Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. oförklarade lönenivåskillnader i Sverige idag.1 En del av löneskillnaden förklaras av att män och kvinnor arbetar i olika yrken, i olika utsträckning heltid och på olika delar av arbetsmarknaden, men det kvarstår skillnader som är oförklarade. Saco har visat att sådana oförklarade löneskillnader även … löneskillnad på i genomsnitt 11 procent till männens fördel och att det efter att hänsyn tagits till de skillnader som uppstår mellan könen på grund av att kvinnor och män fördelar sig olika över yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent. Vidare Tar man hänsyn till faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.

21 juni 2017 — Kvinnor har i genomsnitt 12 procent mindre i lön än män enligt ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.

Löneskillnaden minskar mellan män och kvinnor. Trenden med krympande gap har pågått de senaste elva åren. Men fortfarande finns en oförklarad skillnad på 4,4 procent. – Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg, säger statistikansvarig på Medlingsinstitutet. Oförklarad löneskillnad Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen.

(Sveriges jämställdhetsbarometer 2020, LO) Tar man hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Den största oförklarade löneskillnaden, 7,2 procent, finns bland tjänstemän i privat sektor. Kommunerna har den minsta oförklarade löneskillnaden: 0,3 procent. De oförklarade löneskillnaderna varierar stort mellan olika branscher där ­Civilekonomernas medlemmar är verksamma och är betydligt högre inom den privata sektorn än inom den offentliga. Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. Oaxaca-Blinder dekomponeringen visar på en oförklarad löneskillnad som ligger på 43 procent när hänsyn endast tas till humankapitalvariablerna. Vid hänsyn till studiens alla variabler är den oförklarade löneskillnaden 22 procent vilket kan härledas till lönediskriminering på grund av kön.